TÁJÉKOZTATÁS A TAO TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGRŐL

2011.06.30-tól a Kormány rendelete alapján lehetőség nyílt, hogy a cégek a vállalkozási tevékenységük során képződő nyereség (a társasági adó) befizetésének 70%-át a látvány-csapatsportágak (így a kosárlabda) egyesületei részére utalják a NAV helyett. Az összeg később adójóváírásra került. Támogatást lehet kérni, illetve adni

– utánpótlás nevelési költségekre (a Vásárhelyi Kosársuli esetében ez a lényeg), az alábbi aljogcímeken:
* sporteszközök, sportfelszerelések vásárlására
* személyszállítási költségekre
* nevezési díjakra
* mérkőzések, tornák rendezési költségekre
* verseny- és játékengedélyekre
* sportlétesítmények bérleti díjára
* mérkőzések, tornák, edzőtáborok szállás- és étkezés költségeire
* edzői fizetésekre

– létesítményfejlesztésre, felújításra

– versenyeztetésre

TÁMOGATÁS a TAO törvény 22/C §-a szerint:

Ez a lehetőség továbbra is fenn áll. A támogató az egyesülettel kötött támogatási szerződés alapján – befizetendő adójának 70%-át közvetlenül a Kosársulinak utalhatja, miután a MKOSZ határozatát megkapta. A Kosársuli feladata az MKOSZ határozat „megszerzése”. A támogatás átutalását a SPORTBEJ nyomtatványon kell jelezni a NAV-nak.

TÁMOGATÁS a TAO törvény 24/A §-a alapján:

2015-től kedvezőbb lett a helyzet, ugyanis nem közvetlenül a cégnek kell fizetni a támogatott egyesület számára, hanem a NAV utalja át majd – az adózó által kötelezően befizetett összegből. A támogatás a bevallásra és befizetésre kerülő adóelőleg-kiegészítés és az adó 80%-a lehet. (Havi vagy negyedéves adóelőleg fizetők folyamatos nyilatkozatot tehetnek az összeg 50%-ára). A támogatónak tehát nem kell utalnia nekünk semmit… Az MKOSZ igazolást az adózónak a bevallás és befizetés napja előtt el kell juttatnia a NAV-nak!!

Az adózó által felajánlott összeg 87,5%-át az együttes kérelem alapján, a maradék 12,5%-ot a kiegészítő sportfejlesztési támogatás alapján kapja meg a NAV-tól a Kosársuli.

A TAO TÁMOGATÁS MEGSZERZÉSE ÉS AZ ELSZÁMOLÁS:

1./ Az adott sportszövetség április elején megnyitja az internetes pályázati rendszerét, amelyen keresztül minden évben április 30-ig lehet pályázni – a következő szezon (július 01 – június 30.) költségeire.
2./ A sportegyesület vagy alapítvány akkor pályázhat , ha
    – részt vett/részt vesz az utánpótlás bajnoki rendszerben
    – az előző évi TAO támogatásról elszámolt a Szövetség TAO irodájának
    – az összes előző TAO kérelme és határozata fönn van a honlapján
    – köztartozás mentes
    – bírósági nyilvántartási igazolást csatol (amit csak akkor kaphat meg – ha mérlegét/beszámolóját leadta az OBH-nak)
3./ A Szövetség elbírálja a kérelmet – és amekkora összeget reálisnak tart, akkoráról ad ki határozatot. A  határozatban tételesen szerepel, hogy mire költhető a pénz.
4./ A határozatot fel kell tenni az egyesület/alapítvány honlapjára
5./ Az egyesület vagy alapítvány megpróbálja realizálni, összeszedni a támogatási összeget (20-30 vagy akár 40 köztartozás mentes cégtől). A támogató cégek nem kaphatnak ellenszolgáltatást, reklámot a támogatásért – nem lehet még a nevüket sem feltenni a honlapra.
6./ A támogató cég egy közigazgatási határozatot kap a szövetségtől, amelyet a NAV és az EMMI is megkap.
7./ Ennek alapján általában a NAV utalja a TAO befizetési időszakokban (leginkább decemberben) a sportszervezetnek a támogatást, abból az adóból – amit a cég befizet.
8./ A sportszervezet kizárólag arra költheti a pénzt, amire pályázott, és amit a szövetség jóváhagyott + még 10% önrészt is hozzá kell tenni a TAO-hoz. (és vannak olyan utánpótlás költségek is, amelyek nem számolhatók el – ezt saját forrásból kell megoldani)
9./ Negyedévente kötelező előrehaladási jelentéseket kell leadni a szövetségnek (elsősorban a pénz összegszerű felhasználásáról + bankszámla kivonatok)
10./ A bajnoki év végén (június 30. után) egy hónap van az elszámolásra. Le kell adni a szövetség TAO irodája részére (ami felfogható egy kihelyezett NAV egységnek is) – hitelesített másolat formájában a következőket:
    – szöveges beszámoló a szakmai munkáról és a pénz felhasználásáról
    – könyv-vizsgálói jelentés/beszámoló az összes számláról és a könyvelésről
    – az összes  számla (másolatban) csatolása kifizetési bizonylatokkal és bankszámla kivonatokkal
    – az összes számlához teljesítés igazolás + bizonyító mellékletek (pl. versenykiírások, jegyzőkönyvek….) csatolása
    – az összes számlát záradékolni kell = rávezetni, hogy TAO-ból lett fizetve
    – pénztárnapló, bevallások, ÁFA analitika csatolása
    – az összes szerződés csatolása (edzői, szállítói, létesítmény használati, vásárlási, étkezési, könyvelési…)
    – az összes sportoló játékengedélyének másolata

A TAO TÁMOGATÁSI KÉRELEM MENETE:

1./ A támogatott sportegyesület (a Kosársuli) feladata, hogy az MKOSZ elektronikus pályázati rendszerébe feltöltse a szükséges dokumentumokat. Az adó-felajánláshoz kapcsolódó igazolás kiállítására irányuló kérelem benyújtásának feltételei:

– a felek által aláírt együttes kérelem feltöltése
– a kiegészítő sportfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó szerződés feltöltése
– a támogató és támogatott köztartozás mentességét igazoló dokumentumok csatolása
.

2./ Az igazolás elektronikus formában és hitelesített aláírással kerül az MKOSZ által kiállításra, és az érintettek részére kiküldésre.

3./ A támogató az erre a célra rendszeresített adatlaphoz (mint elektronikus űrlaphoz) csatolhatja az MKOSZ által kiállított, elektronikus, hiteles igazolást, és azt az adatlappal együtt az Ügyfélkapun keresztül nyújthatja be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.